OPATŘENÍ PROTI COVID-19

Vážení hosté,

vaše bezpečí je pro nás na prvním místě, proto jsme zavedli maximální hygienická opatření a udržujeme nejvyšší úroveň ochranných standardů. Náš tým nepřetržitě sleduje situaci kolem COVID-19 a respektuje veškerá nařízení vládních úřadů a doporučení Světové zdravotnické organizace a Asociace hotelů a restaurací. Naši zaměstnanci jsou s těmito opatřeními pravidelně seznamováni a jsou proškolováni na jejich zavádění do jednotlivých hotelových středisek.

Velmi si vážíme vaší podpory a přízně. A už se moc těšíme na vaši návštěvu!

Váš tým hotelu Maximus Resort

 

OPATŘENÍ PROTI COVID-19

1. Každý den čistíme vzduch pomocí ozonizéru a dezinfekční mlhy, které ničí více než 99 % bakterií a virů.

2. V prostorách hotelu je zavedeno zvýšené pravidelné používání antivirových dezinfekčních opatření včetně pravidelné dezinfekce dotykových ploch (klik, zábradlí, tlačítek od výtahu, vybavení pokojů, míst s občerstvením apod.)

3. U všech klientů hotelu je vyžadováno striktní dodržování protiepidemických opatření a nošení roušek – výjimky jsou při konzumaci tekutin a občerstvení a při pobytu uvnitř wellness centra (v těchto případech roušku můžete odložit).

4. Sauny jsou ve wellness centru nastaveny na minimální teplotu 75 °C. Parní sauny budou mimo provoz, stejně tak ledová studna. Saunové ceremoniály neprobíhají.

5. Po příjezdu do hotelu bude na recepci každý host požádán, aby si změřil teplotu naším bezkontaktním teploměrem. V případě, že by byla naměřena teplota vyšší než 37,5 °C, vyhrazujeme si právo, s ohledem na ostatní hosty a zaměstnance, klienta neubytovat.

6. Během registrace na recepci budete požádáni o podepsání registračního formuláře se zdravotním prohlášením o vyloučení příznaků onemocnění COVID-19.

7. U snídaňového bufetu všechny hosty obsloužíme, abychom co nejvíce zabránili kontaktu více osob s potravinami.

8. Pro všechny hosty jsou k dispozici stojany s dezinfekčním prostředkem.

9. Prádlo, povlečení a ložní prádlo je práno při dostatečně vysokých teplotách, aby byla zajištěna sterilizace.

10. Všichni zaměstnanci jsou vybaveni vhodnými ochrannými prostředky.

Zobrazit archiv